Adwokat od prawa rzeczowego

Przepisy prawa rzeczowego regulują zagadnienia dotyczące m.in. własności, współwłasności, użytkowania wieczystego czy ograniczonych praw rzeczowych (np. służebność, zastaw, hipoteka). Mają na celu ochronę zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Jako adwokat od prawa rzeczowego zapewniam kompleksowe wsparcie prawne. Dokonuję analizy stanu prawnego sprawy, przygotowuję umowy, wnioski i pozwy oraz reprezentuję Klienta w postępowaniach sądowych, a także prowadzę negocjacje ugodowe.

Prawo rzeczowe – szeroki zakres usług

Specjalizuję się przede wszystkim w prowadzeniu spraw mieszkaniowych, ale to nie jedyny obszar działalności mojej Kancelarii. Prowadzę sprawy sądowe w takich sprawach jak m.in.:

  • zniesienie współwłasności,
  • ochrona własności i posiadania,
  • ustanowienie bądź zniesienie służebności drogi koniecznej,
  • sprawy wieczystoksięgowe,
  • rozliczenia między współwłaścicielami,
  • przenoszenie własności.

Sporządzam wnioski o m.in. założenie księgi wieczystej, wykreślenie lub wpis ograniczonego prawa rzeczowego. Poddaję analizie stan prawny ruchomości i nieruchomości, pomagam w sporządzaniu treści umów, które zastaną zawarte przed notariuszem.

Jeżeli szukają Państwo adwokata specjalizującego się w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, serdecznie zapraszam do kontaktu. Kwestie dotyczące praw własności i innych praw do rzeczy mogą wydawać się bardzo zawiłe i budzić spore wątpliwości. Wszelkie zagadnienia z tej dziedziny wyjaśniam w przystępny sposób i wskazuję rozwiązania prawne optymalne dla konkretnego Klienta.