Adwokat od podziału majątku
w Łodzi

Podziału majątku wspólnego dokonuje się w przypadku ustania ustroju wspólności majątkowej małżonków – w wyniku prawomocnego orzeczenia separacji lub rozwodu, śmierci lub ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków bądź ogłoszenia przez niego upadłości. Podział majątku można także przeprowadzić w trakcie trwania małżeństwa w przypadku zawarcia umowy majątkowej wprowadzającej rozdzielność majątkową.

Jako adwokat od podziału majątku przede wszystkim zapewniam Klientowi kompleksowe wsparcie prawne. Kwestie związane z podziałem dóbr materialnych po rozwodzie mogą budzić silne emocje i zazwyczaj wiążą się z dużym stresem – dbam o to, by przeprowadzić Klienta przez całą sprawę w sposób najmniej dla niego obciążający. Doskonała znajomość przepisów z zakresu prawa majątkowego pozwala mi doradzać optymalne dla danej osoby rozwiązania. Zajmuję się także podziałem majątku w ramach spraw spadkowych.

Podział majątku wspólnego – jakie usługi oferujemy?

Podział majątku wspólnego po rozwodzie może być przeprowadzony polubownie – w ramach zawarcia umowy – lub drogą sądową. Pomagam Klientom w ustaleniu, co wchodzi w skład majątku do podziału i jaka jest jego wartość. Przygotowuję wnioski o podział majątku i sporządzam niezbędną dokumentację. Reprezentuję Klienta w postępowaniu sądowym i podczas negocjacji. Jeżeli do podziału majątku wspólnego dochodzi przed rozwodem, oferuję pełne wsparcie w przeprowadzeniu niezbędnej do tego celu rozdzielności majątkowej.

Prawnik od podziału majątku w Łodzi

Jeśli szukają Państwo adwokata od spraw podziału majątku w Łodzi i okolicach, zapraszam do kontaktu. Oferuję kompleksową obsługę: prowadzę sprawy dotyczące podziału majątku zarówno małżeńskiego, jak i spadkowego. Mam wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sprawach działowych, w których mieszkanie wchodzi w skład masy majątkowej lub spadkowej. Zajmuję się sprawami mieszkaniowymi, w szczególności regulacją praw do lokalu, sporami na tle prawa do lokalu czy zniesieniem współwłasności lokalu.

W wielu przypadkach to właśnie mieszkanie jest najcenniejszym elementem majątku wspólnego małżonków. W przypadku ustania wspólności majątkowej istnieje możliwość podziału majątku umową zawartą w obecności notariusza. Niekiedy jednak w wyniku braku porozumienia kwestia ta rozwiązywana jest drogą sądową. Jako adwokat od spraw mieszkaniowych, zapewniam Klientowi pełne wsparcie na każdym etapie – służę merytorycznym wsparciem i wskazuję optymalne rozwiązania. Moim celem jest zagwarantowanie Klientowi ochrony prawnej jego interesów.

Jeśli szukają Państwo prawnika od spraw podziału majątku w Łodzi i okolicach, zapraszam do kontaktu. Udzielę wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania, a zawiłości prawne wyjaśnię w przystępny sposób.

Scroll Top